top of page

Via het consultatie-invulformulier kan u ons 'via electronische weg' consulteren of alvast de gegevens doorgeven van de patiënt waarvoor u een afspraak wenst te maken of al gemaakt heeft . U kan maximaal 3 bijlagen toevoegen. Indien u meer bijlagen heeft kan u deze eerst bundelen/comprimeren.

 

Consultatie 'via electronische weg' : wanneer en enkel wanneer het doornemen en verwerken van de door u verstrekte gegevens en het beantwoorden ervan ons aanzienlijk wat tijd vraagt, kunnen we hiervoor erelonen aanrekenen à minimum 25€, afhankelijk van de door ons benodigde tijd en klantgetrouwheid. Indien er uit deze consultatie een bezoek/onderzoek/ behandeling van de patiënt door DBP Veterinary Services volgt, dan worden de kosten, afhankelijk van de situatie (deels) niet in rekening gebracht ofwel (deels) gecrediteerd.

Indien gewenst kan u de checkbox 'Ik wens vooraf een richtprijs te ontvangen' aanvinken en geven we u per kerende een schatting van de kosten. De factuur wordt u per email toegestuurd.

 

We willen benadrukken dat we de deontologische code moeten respecteren en dat deze electronische vorm van consultatie, advies verlenen en de hieraan gekoppelde telefoongesprekken of andere vormen van communicatie, niet kunnen beschouwd worden als een vervangmiddel voor een normale klinische evaluatie van de patiënt. Onze dienstverlening mbt. deze consultatie zal gebaseerd zijn op de informatie die u ons verstrekt en waarbij we ervan uit gaan dat deze correct en volledig is. Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat een normale klinische consultatie steeds de voorkeur verdient en het staat u dan ook vrij om hiervoor een afspraak met ons te maken.

 

Alle informatie vervat in dit document, bijlagen en de hierna volgende communicatie zijn enkel bedoeld voor de bestemmeling ervan en zijn strikt vertrouwelijk.


Voor (bloed)onderzoeken die aangevraagd werden bij Labo AML - Medvet zijn de hulp bij interpretatie en bijhorende adviezen gratis. U gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen.

bottom of page