top of page

 

Enkele tips bij het rijden met de camionette

en vervoer van paarden :

* maak uzelf vertrouwd met de bediening van en het rijden

met het voertuig vòòrdat u aan het vervoer van uw paard

begint.

* zorg ervoor dat uw paard gechipt is en vergeet de papieren

niet mee te nemen

* pas uw rijstijl aan zodat uw paard er geen trauma overhoudt

* zorg voor eten voor uw paard bij langere ritten; zo hebben

ze wat te doen en wordt de rit minder stresserend.

Het is nuttig om steeds ook wat water bij te hebben.

* het transport is op eigen risico

* zorg ervoor dat uw paard goed gebonden staat en vlot kan los gemaakt worden indien het nodig mocht zijn

* kijk voor vertrek zorgvuldig na of alle deuren goed gesloten en vergrendeld zijn

* zorg ervoor dat in 'hengsten'stand het extra tralie-rekje geplaatst en goed bevestigd is

* hou rekening met de afmetingen van het voertuig, in het bijzonder bij het afdraaien, maar ook met de hoogte (vooral tav. dakoversteken, dakgoten ……)

* rijdt niet tegen hagen, bomen, takken, struiken ed.  Krassen op de wagen worden als schade aanzien.

* roken is verboden en wordt aanzien als schade

* huisdieren in het passagiersgedeelte zijn verboden

* zorg dat u op de hoogte bent van de speciale bepalingen in het verkeersreglement met betrekking tot het vervoer van paarden. In een aantal gevallen is een 'vakbekwaamheids-attest' vereist naast uw gewone rijbewijs.

* alhoewel dit type wagentjes voor 2 paarden gebouwd en uitgerust is, is het gevaar groot dat bij vervoer van 2 paarden tegelijk de totaal toegelaten massa van 3500kg overschreden wordt. De boetes voor overtreding zijn zwaar en het kan erg vervelend worden indien u aan de kant gezet wordt en een noodoplossing moet zoeken. Bovendien riskeert u ook een straf voor het rijden zonder geschikt rijbewijs en een herkeuring/homologatie te moeten laten doen van de camionette.

bottom of page